ประดิษฐ์ผีเสื้อ

เข้าชม 20 ครั้ง

ด้วยกระทรวงมหาดไทย กำหนดการจัดกงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ด้วยการนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไทย ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์จังหวัดไปประดับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอลาดยาวเชิญชวน องค์กรสตรี/OTOP และประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ ที่ทำจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย ผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีส่วนราชการในอำเภอลาดยาว และองค์กรสตรี ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการ

(Visited 20 times, 1 visits today)