ตรวจรับโคกสะเดาซ้าย

เข้าชม 8 ครั้ง

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว นางสาวกมนนุช ดำประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ว่าที่ ร.ต.วินัย ดอกจอก เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และ นายนที สังข์คิด ผอ.กองช่าง อบต.ห้วยน้ำหอม ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โคก หนอง นา โมเดล โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” แปลงนายประธาน ยุชังกูล หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่

(Visited 8 times, 1 visits today)