โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพ สมาชิกกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

เข้าชม 62 ครั้ง

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพ สมาชิกกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ  ณ  ชั้น 3      ที่ว่าการอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 62 times, 1 visits today)