ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว

เข้าชม 46 ครั้ง

วันที่ 7  มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางอุมาพร ตรีณาวงษ์  พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยนางวิยะดา อาภากรณ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกเนื้อ และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ  ต.หนองนมวัว  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์

(Visited 46 times, 1 visits today)