ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 38 ครั้ง

วันที่  8  มีนาคม  2561  นางอุมาพร  ตรีณาวงษ์  พัฒนาการอำเภอลาดยาว  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการในการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่ม พร้อมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ณ ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 38 times, 1 visits today)