ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2561

เข้าชม 27 ครั้ง

วันที่  5  มีนาคม  2561  นางอุมาพร  ตรีณาวงษ์  พัฒนาการอำเภอลาดยาว ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ และยุทธศาสตร์จังหวัด

(Visited 27 times, 1 visits today)