ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล

เข้าชม 40 ครั้ง

วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว มอบหมายให้นางวิยะดา อาภากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองยาว ณ วัดหนองยาว ต.หนองยาว อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์

(Visited 40 times, 1 visits today)