ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

เข้าชม 50 ครั้ง

วันที่  28 กุมภาพันธ์  2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์  พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์  ทิวงศ์ษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อำเภอลาดยาว

(Visited 50 times, 1 visits today)