โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 28 ตำบลบ้านไร่

เข้าชม 221 ครั้ง

วันที่  23 – 25  มีนาคม 2560 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว มอบหมายให้นายธวัช  ทิวงศ์ษา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 28 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 221 times, 1 visits today)