พช.ปทุมธานี “สพอ.ลาดหลุมแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นยางนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔”

🌷 พช.ปทุมธานี “สพอ.ลาดหลุมแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นยางนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔”
▪️๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๐ น.
▪️นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาอำเภอลาดหลุมแก้ว
▪️ร่วมกันปลูกต้นยางนา ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่งดงาม ร่มรื่นให้แก่ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วและหน่วยงานโดยรอบ
▪️ณ บริเวณรอบสระน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว

@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง🌷🌷🌷

(Visited 10 times, 1 visits today)