พช.ปทุมธานี “ศจพ.อ.ลาดหลุมแก้ว มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามข้อมูลในระบบ TPMAP”

🌷 พช.ปทุมธานี “ศจพ.อ.ลาดหลุมแก้ว มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามข้อมูลในระบบ TPMAP”
▪️๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
▪️นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว มอบหมายนายดุสิต คงสุข ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ อินทร์ตะ พัฒนาการอำเภอลาดหลุมแก้ว
▪️ดำเนินการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอลาดหลุมแก้ว ตามข้อมูลในระบบ TPMAP
▪️ ณ บ้านคลองบางสะแก หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง🌷🌷🌷

(Visited 7 times, 1 visits today)