พช.ปทุมธานี “สพอ.ลาดหลุมแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอลาดหลุมแก้ว”

🌷พช.ปทุมธานี “สพอ.ลาดหลุมแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอลาดหลุมแก้ว”
▪️๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
▪️นายชัยวัฒน์ อินทร์ตะ พัฒนาการอำเภอลาดหลุมแก้ว
▪️เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอลาดหลุมแก้ว
▪️โดยมีนางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน
▪️ ณ ห้องประชุมอำเภอลาดหลุมแก้ว ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง🌷🌷🌷

(Visited 1 times, 1 visits today)