พช.ปทุมธานี “สพอ.ลาดหลุมแก้ว ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ตามโครงการครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

🌷พช.ปทุมธานี “สพอ.ลาดหลุมแก้ว ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ตามโครงการครัว พระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
•๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
•นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
•ลงพื้นที่ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ อาหารกล่อง และเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน ๓ ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
•โดยมีนางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยจิตอาสาอำเภอลาดหลุมแก้ว ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
• ณ พื้นที่ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง🌷🌷🌷

(Visited 2 times, 1 visits today)