พช.กุดรัง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนธันวาคม 2564

เข้าชม 45 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายโกเมท เดชกวินเลิศ พัฒนาการอำเภอกุดรัง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยมีนายสมพร ควรคำคง นายอำเภอกุดรัง เป็นประธานการประชุม

โดยมีข้อราชการแจ้งในที่ประชุม ดังนี้

  • การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สวมใส่ผ้าไทยผ้าท้องถิ่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก ที่ว่าการอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

**************************
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

(Visited 45 times, 1 visits today)