“สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

เข้าชม 67 ครั้ง

อำเภอกุดรัง ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

(Visited 67 times, 1 visits today)