กิจกรรมทอดผ้าป่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560

กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 17 กองทุน  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี  2560

(Visited 70 times, 1 visits today)