@ พช.กุดข้าวปุ้น อบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนกุดข้าวปุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@ สพอ.กุดข้าวปุ้น ดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชน กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านหนองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวาง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายชัยวัฒน์  สมวงค์ พัฒนาการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@ สพอ.กุดข้าวปุ้น ดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชน อาชีพจักสานตระกร้าเส้นพลาสติก ณ บ้านโนนหอม หมู่ที่ 9 ตำบลข้าวปุ้น

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายชัยวัฒน์  สมวงค์ พัฒนาการอ [...]
อ่านเพิ่มเติม