สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล จปฐ. และ กชช.2ค ประจำปีงบประมาณ 2564

  การประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกแ [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปลูกผักปลูกรักกับพช. ปลูกพืชสมุนไพร(ฟ้าทะลายโจร) เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชา [...]
อ่านเพิ่มเติม