“โคกหนองนา พามีแฮง บ้านหนองกุง ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี”

“ภาพกิจกรรม

 

“โคกหนองนา พามีแฮง อำเภอกุดข้าวปุ้น” วันที่ ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางจริญญา บุญธรรม พัฒนาการอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้มอบหมายให้นายสิน โจระสา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ นำนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอกุดข้าวปุ้น ทุกตำบล จำนวน ๑๐ คน และชาวบ้านแปลงข้างเคียง จำนวน ๑๐ คน ร่วมกันเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ ๓ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายหนูกาจน์ ฑีฆายุพรรค บ้านหนองกุง หมู่ ๒ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่จำนวน ๓ ไร่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ดังนี้ สร้างฐานเรียนรู้รักสุขภาพ มีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ในครัวเรือน เช่น ฟ้าทลายโจร เป็นต้น และมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เพื่อลการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อรักษาและฟื้นฟูดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

(Visited 9 times, 1 visits today)