สพอ.กุดข้าวปุ้น จัดอบรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562

24 ม.ค. 62 สพอ.กุดข้าวปุ้น จัดอบรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมบ้านกุดกลอย หมู่ที่ 20 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 84 times, 1 visits today)