สพอ.กุดข้าวปุ้น จัดอบรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562

(@)กุดข้าวปุ้น
23 ม.ค. 62 สพอ.กุดข้าวปุ้น จัดอบรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมบ้านแก้งกกก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 44 times, 1 visits today)