สพอ.กุดข้าวปุ้น จัดอบรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562

22 ม.ค. 62 สพอ.กุดข้าวปุ้น จัดอบรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมบ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 59 times, 1 visits today)