@ พช.กุดข้าวปุ้น ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดข้าวปุ้น ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2561และพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบโครงการฯ ที่สมาชิกเสนอโครงการเพื่อขอรับการกู้เงินกองทุนฯ จำนวน 7 โครงการ

(Visited 44 times, 1 visits today)