@อำเภอกุดชุม…29 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดตามการก่อสร้างบ้านกาชาด บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคำน้ำสร้าง

@อำเภอกุดชุม…29 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยนายทนงศักดิ์ สายชารี พัฒนากร และนายพลากร แก้วขวัญข้า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนก่อสร้างบ้านกาชาดให้แก่ นางสาวสาคร ศรีไชย ตามโครงการ “มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2565 ” ณ บ้านเลขที่ 16 บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งครัวเรือนดังกล่าวเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ในการก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์ทีมช่างจิตอาสา จากองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง กำนันตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตำบลร่วมกันในการก่อสร้าง ขณะนี้ความก้าวหน้าการก่อสร้างประมาณร้อยละ ๔๐

(Visited 17 times, 1 visits today)