@สพอ.กุดชุม ….29 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านคำน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหมี

@สพอ.กุดชุม ….29 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม มอบหมายนายทนงศักดิ์ สายชารี พัฒนากรตำบลหนองหมีและนายพลากร แก้วขวัญข้า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับนายปิยะวัติ มูลสาร ผู้ใหญ่บ้านคำน้อย พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหมี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนผู้สูงอายุ และมีบุตรสาวผู้ป่วยด้านจิตเวช เพื่อติดตามสอบถามความเป็นอยู่ เบื้องต้นพบว่าสภาพที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงถาวร แต่เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยและสอบถามความต้องการในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

(Visited 12 times, 1 visits today)