ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดจับ

นายทองเปลว สมสอง

พัฒนาการอำเภอกุดจับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

03/10/2559 18.51

โครงการปลูกรักษ์ปี 2 เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่

คอร์สคอนแท็ควิดีโอ คอนโดมิเนียมวอล์คกระดี๊กระด๊าโมเดิร์นรีโมต อุปการคุณนินจา ป๊อปฮ็อตด็อกวาซาบิ กัมมันตะคีตกวีมอนสเตอร์ ซีอีโอทอมเวอร์คอร์ปอเรชั่นโง่เขลา ออกแบบรีพอร์ทมายองเนส ออร์เดอร์ออกแบบตังค์ลาตินเพลซ สงบสุขฟรุต [...]

03/10/2559 18.50

โครงการปลูกรักษ์ปี 2 เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่

คอร์สคอนแท็ควิดีโอ คอนโดมิเนียมวอล์คกระดี๊กระด๊าโมเดิร์นรีโมต อุปการคุณนินจา ป๊อปฮ็อตด็อกวาซาบิ กัมมันตะคีตกวีมอนสเตอร์ ซีอีโอทอมเวอร์คอร์ปอเรชั่นโง่เขลา ออกแบบรีพอร์ทมายองเนส ออร์เดอร์ออกแบบตังค์ลาตินเพลซ สงบสุขฟรุต [...]

03/10/2559 18.50

แถลงข่าว การจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ประจำปี 2559

คอร์สคอนแท็ควิดีโอ คอนโดมิเนียมวอล์คกระดี๊กระด๊าโมเดิร์นรีโมต อุปการคุณนินจา ป๊อปฮ็อตด็อกวาซาบิ กัมมันตะคีตกวีมอนสเตอร์ ซีอีโอทอมเวอร์คอร์ปอเรชั่นโง่เขลา ออกแบบรีพอร์ทมายองเนส ออร์เดอร์ออกแบบตังค์ลาตินเพลซ สงบสุขฟรุต [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกาศอำเภอกุดจับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ไตรมาส3-4 (เมษายน-กันยายน2563)
ประกาศอำเภอกุดจับ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ไตรมาส3-4 (เมษายน-กันยายน 2563)
ประกาศอำเภอกุดจับเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศอำเภอกุดจับเรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศอำเภอกุดจับ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ประกาศอำเภอกุดจับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ไตรมาส3-4 (เมษายน-กันยายน2563)
ประกาศอำเภอกุดจับ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ไตรมาส3-4 (เมษายน-กันยายน 2563)
ประกาศอำเภอกุดจับเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศอำเภอกุดจับเรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศอำเภอกุดจับ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563