สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดบากตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 29  มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดบาก ได้ออกติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและโครงกการประชารัฐสำหรับกองทุนหมู่บ้าน กิจกรรมปั๊มน้ำมันประชารัฐ บ้านค้อน้อย และบ้านกลาง ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

(Visited 83 times, 1 visits today)