สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดบากประชุมติดตามหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 16  มีนาคม  2560  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดบากโดยนางสาวสุปรียา พรมจันทร์ พัฒนาการอำเภอกุดบาก ได้ประชุมเจรจาการ    แก่้ไขปัญหาการชำระคืนหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กับคู่สัญญา ณ ห้องประชุมอำเภอกุดบาก จังหวัดกสกลนคร

(Visited 61 times, 1 visits today)