ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ตรวจเยี่ยมกิจกรรมBEDO

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตามแนการบูร๕ณาการสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมการ สพท. ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ศูนย์ BEDO บ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเบี่ยมกิจกรรมของศูนย์ BEDO

 

(Visited 415 times, 1 visits today)