สพอ.กุสุมาลย์ : ร่วมพูดคุยแนวทางพัฒนากลุ่มอาชีพ

เข้าชม 2 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565

นายอัคริเดช ทองหมั้น พัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์ พูดคุยหารือกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการหาแนวทางพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการโอทอปอำเภอกุสุมาลย์ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับผู้อื่นได้

#Hashtag OTOP แก้จน

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

#Change for Good

(Visited 2 times, 1 visits today)