สพอ.กุสุมาลย์ : ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล “ไทโส้รัน 2022”

เข้าชม 22 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565

นายอัคริเดช ทองหมั้น พัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์ พร้อมด้วย นายธนธรณ์ เจริญชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาและสนับสนุนการฝ่ายพิธีปิด – เปิด และจัดสถานที่ กิจกรรมวิ่งการกุศล “ไทดส้รัน 2022” ตะลุ่ฮ ดลนตะลีง : วิ่งชมทุ่งไทโส้กุสุมาลย์ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน วันที่ 9 ตุลาคม 2565

(Visited 22 times, 1 visits today)