พช กุสุมาลย์ ดำเนินกิจกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่นตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ (@)สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

💥 พช. กุสุมาลย์ : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 💥

💥 พช. กุสุมาลย์ : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม [...]

อ่านต่อ

พช.กุสุมาลย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่จุดบริการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

พช.กุสุมาลย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่จุดบร [...]

อ่านต่อ

พช. กุสุมาลย์ : ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาเพียง ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย แก่สตรีตำบลนาเพียง

💥 พช. กุสุมาลย์ : ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาเพียง [...]

อ่านต่อ

พช. กุสุมาลย์ : ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโพธิไพศาล ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย แก่สตรีตำบลโพธิไพศาล

💥 พช. กุสุมาลย์ : ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโพธิไพศ [...]

อ่านต่อ

พช. กุสุมาลย์ : ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาโพธิ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมสตรีตำบลนาโพธิ์ ต่อยอดวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

💥 พช. กุสุมาลย์ : ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาโพธิ์ [...]

อ่านต่อ

พช. กุสุมาลย์ ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564

จังหวัดสกลนคร ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบท ในพระราชูปถัม [...]

อ่านต่อ