📜พช. กุสุมาลย์ : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเตรียมพร้อมการดำเนินงานตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 📜

🕰 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 🕰 เวลา 09.30 น. นางจันทิรา [...]

อ่านต่อ