พัฒนาการอำเภอกู่แก้ว ติดตามสนับสนุนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(ต.ค้อใหญ่)

27 พ.ย.64 09.00 น. # พัฒนาการอำเภอกู่แก้ว ติดตามสนับสนุนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

นายโยธิน  สิทธิ พัฒนาการอำเภอกู่แก้ว ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ (กกต.อบต.ค้อใหญ่) อำเภอกู่แก้ว ติดตามสนับสนุน และสังเกตุการณ์การดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ให้กับ กปน. เพื่อนำไปติดตั้ง และจัดเตรียมสถานที่ ณ หน่วยเลือกตั้ง อบต.ค้อใหญ่ จำนวน 6 หน่วย
ในการนี้ กกต.อบต.ค้อใหญ่ ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ให้คำแนะนำปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน.ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)