สพอ.กุยบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

📣 สพอ.กุยบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุุยบุรี ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่นแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เครือข่าย กลุ่ม องค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น กลุ่มองค์กรสตรี อาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผู้สนใจ ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

| แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯ ของ อปท. | คู่มือการจัดการขยะในครัวเรือน | ดาวน์โหลดใบสมัคร |

📸 📄 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี (Fanpage) / สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี
#อำเภอกุยบุรี
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 68 times, 1 visits today)