สพอ.กุยบุรี ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมรับมอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

สพอ.กุยบุรี ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมรับมอบเกียรติบัตรและรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

วันที่ 22 ก.ย. 2565 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2565 โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 18 แห่ง จากนั้นมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 รวม 5 ประเภท ได้แก่
1. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด
2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชายดีเด่น
4. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หญิงดีเด่น
5. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น

ซึ่ง บ้านหนองจอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

📸 📄 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี (Fanpage) / สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี
#อำเภอกุยบุรี
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 19 times, 1 visits today)