นายศักดิ์ชัย รัชโพธิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกุฉินารายณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย kuchinarai วันที่ 05 ธ.ค. 2560

พัฒนาการอำเภอกุฉินารายณ์ ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได้ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. สำนักงานพัฒนาชุ [...]