ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง
หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
95000 เบอร์โทรศัพท์ 073-238293
FAX 073-238293
อีเมล์ support@cdd.go.th

(Visited 162 times, 1 visits today)