สพอ.กรงปินัง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกรงปินังสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง

นางสาวดาเรศ  ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง และ นางเจ๊ะรอเมาะ  นาแซ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกรงปินัง มอบเมล็ดพันธ์ุผักสวนครัวให้กับประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลและผู้แทนตำบล ทั้ง 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลกรงปินัง ตำบลสะเอะ ตำบลปุโรง และตำบลห้วยกระทิง นำไปมอบให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กระจายไปทุกหมู่บ้าน จำนวน 23 หมู่บ้านๆละ 21 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์พืช 7 ชนิด อาทิ พริกขี้หนูสวน  บวมเหลี่ยม  แตงกวา ถั่วฝักยาว คะน้าใบ  ผักบุ้งจีนและเขียวกวางตุ้ง พร้อมถุงหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับงบอุดหนุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการ “พลังสตรีกรงปินังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19″ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลและผู้แทนตำบลได้กระจายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วในพื้นที่ พร้อมทั้ง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สตรีลงทะเบียนฉีดวัคซีน  ใส่ใจการดูแลสุขภาพอนามัยและปฏิบัติตนตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

(Visited 11 times, 1 visits today)