สพอ.กรงปินัง ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กับผ้าลายพระราชทาน

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง

นางสาวดาเรศ  ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สังกัด สพอ.กรงปินัง ร่วมสวมใส่ผ้าพระราชทาน “ลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” และผ้าถิ่นไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น  และประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย  ทั้งนี้ เชิญชวนทุกท่านสวมใส่ผ้าไทยเพื่อคืนชีวิตให้ผ้าไทย ร่วมเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ทั้งยังสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่งคง สร้างชุมชนมั่งคั่งและยั่งยืน

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

(Visited 5 times, 1 visits today)