พช.กรงปินัง ติดตามกลุ่ม OTOP ผลิตผ้าลายพระราชทานของตำบลกรงปินัง

วันที่ 12 ตุลาคม 2564  เวลา 15.00  น.  ณ กลุ่มอิบรอเฮงบาติก ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

นางสาวดาเรศ  ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วย นางสาวรอฮานา  ดอยอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติ ลงพื้นที่ติดตาม การผลิตผ้าลายพระราชทาน  ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี กลุ่มอิบรอเฮงบาติก หมู่ที่ 1 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา  พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับประะานกลุ่ม ถึงการพัฒนาลวดลายที่อาจจะต้องเพิ่มเติมความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มผสมผสานกับลายพระราชทาน การให้สี  การกำหนดราคา รวมถึง จำหน่ายช่องทาง Online  ซึ่งประธานกลุ่มกล่าวว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานสั่งผลิตผ้าจัดทำเป็นชุดทีม  และได้กล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง ที่ช่วยสนับสนุน และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

(Visited 12 times, 1 visits today)