พช.กรงปินัง ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.”

พช.กรงปินัง ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.”

วันที่  13 กรกฎาคม 2564   เวลา 13.30  น.

นางสาวดาเรศ  ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วย นางสนธยา ยือราน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวซูไรยา  ตายาลา อาสาพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา”เพื่อทำความเข้าใจกับครัวเรือนเป้าหมาย นายมะรอสี  มูดี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยกระทิงอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

แปลงของนายมะรอสี  มูดี  หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยกระทิง ขนาดแปลง 1 ไร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา” จากการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่แปลง ประเภทของดิน และรูปแบบการปรับพื้นที่ ร่วมกับนายช่าง อบต.ห้วยกระทิง และผู้รับเหมา พบว่า เป็นพื้นที่ปลูกสวนผลไม้ ทุเรียน เงาะและมีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายอยู่บนเนินเขา บริเวณทางเข้าเป็นถนนขนาดเล็กในหมู่บ้านรถยนต์ผ่านได้ แต่ทางเข้าไปยังแปลงเป้าหมายจะต้องผ่านแปลงสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านและมีขนาดเล็กเหมาะสมสำหรับรถจักรยายนต์เท่านั้น ทำให้รถขุดดินซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้

จากการพูดคุยทำความเข้าใจกับนายมะรอสี  มูดี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยกระทิง และสมาชิกในครอบครัวถึงสภาพปัญหาและการนำรถขุดดินเข้าพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และไม่มีผู้รับเหมารับดำเนินการ อีกทั้งเพื่อนบ้านเจ้าของแปลงสวนผลไม้ไม่อนุญาตให้รถผ่านเส้นทาง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมปรับพื้นที่ โคก หนอง นา ในพื้นที่แปลงของนายมะรอสี  มูดี  หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยกระทิง ได้ ซึ่ง นายมะรอสี  มูดี  และครอบครัว มีความเข้าใจเป็นอย่างดีและกล่าวขอบคุณที่ทางอำเภอกรงปินังเข้ามาพูดคุยชี้แจงให้เข้าใจ

โอกาสนี้  พัฒนาการอำเภอกรงปินัง ได้กล่าวขอบคุณ นายมะรอสี  มูดี และครอบครัว ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และแนะนำว่า บริเวณสวนผลไม้ที่เป็นพื้นที่ว่างระหว่างต้นเราสามารถปลูกพืชแซมได้ เช่น มะละกอ  กล้วย เป็นต้น พร้อมให้กำลังใจในการประกอบอาชีพ รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

(Visited 6 times, 1 visits today)