พช.กรงปินัง ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.

พช.กรงปินัง ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.”

วันที่  13 กรกฎาคม 2564   เวลา 10.00 น.

นางสาวดาเรศ  ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วย นางสนธยา ยือราน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวซูไรยา  ตายาลา อาสาพัฒนา และ นายช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ลงพื้นที่ติดตามการขุดดินปรับพื้นที่โคก หนอง นา พช. ตามกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา” แปลงของนายดือราเซะ  ดือราเซะ หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ขนาดแปลง 1 ไร่ ในการติดตามระหว่างการปรับพื้นที่ นายช่าง อบต. ห้วยกระทิง และทีมงานได้วัด ความลึก ความกว้าง ความยาว ของหนอง คลองไส้ไก่ รวมถึงการคำนวณปริมาตรดิน และได้ทำความเข้าใจกับช่างผู้รับเหมาและครัวเรือนเป้าหมายในการปรับแต่งพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด

พัฒนาการอำเภอกรงปินัง กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำเนินการปรับพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ ของรัชกาลที่ 9  สำหรับแปลงของนายดือราเซะ  ดือราเซะ หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ขนาดแปลง 1 ไร่ สภาพดินเป็นดินทรายทำให้การขุดปรับพื้นที่จะต้องค่อยๆขุด และต้องอัดดินให้แน่นไม่เช่นนั้นจะทำให้หน้าดินพังลงมา ผลการดำเนินงานปรับพื้นที่ขุดดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดว่าอีก 1- วัน ก็จะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ พัฒนาการอำเภอกรงปินังได้ให้คำแนะนำกับครัวเรือนเป้าหมายและมอบหมายให้พัฒนากรประจำตำบลว่าเมื่อดำเนินการปรับพื้นที่แล้วเสร็จให้นำหญ้าแฝกมาปลูกบริเวณรอบคันดินเพื่อป้องกันหน้าดินพังลงมาก

การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนเป้าหมาย นายช่าง อบต.ห้วยกระทิงและผู้รับเหมา เป็นอย่างดี

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

(Visited 11 times, 1 visits today)