พช.กรงปินัง ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

พช.กรงปินัง ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ มัสยิดดารุสสลาม หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกระทิง  อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

นายธำรงค์  ช่วยยก ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ส่วนราชการท้องถิ่น บัณทิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมออกหน่วยบริการฯ ครั้งนี้

ในการนี้นางสาวดาเรศ ชูยก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกรงปินัง มอบหมายให้นางสนธยา  ยือราน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายอดุลย์ เห็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมโครงการศุูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง มีการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงแผนการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ และมาตรการพักหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่​ ประยุกต์สู่ “โคก​ หนอง​ นา​ พช.” ปี 2564 ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลห้วยกระทิง จำนวน 2 แปลง แต่ดำเนินการได้ 1 แปลง และได้เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง สำหรับปีงบประมาณ 2565 ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง
@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

(Visited 3 times, 1 visits today)