ติดตามการดำเนินงาน โคก​ หนอง​ นา​ พช.

ติดตามการดำเนินงาน โคก​ หนอง​ นา​ พช.

วันที่​ 8​ มีนาคม​ 2564​ เวลา​ 11.30​ น​.

นางสาวดาเรศ​ ชูยก​ พัฒนากา​รอ​ำ​เภอ​กรงปินัง​ มอบหมายให้นางสาวรอฮานา ดอยอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน และนางสาวซูไรยา ตายาลา อาสาพัฒนา และนายบาฮารี เจ๊ะเล๊ะ ผู้ช่วยช่าง​ อบต.ปุโรง ลงพื้นที่ติดตามการขุดแปลงตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่​ ประยุกต์สู่ “โคก​ หนอง​ นา​ พช.” สำหรับพื้นที่ขนาด​ 1​ ไร่​ จำนวน​ 3​ แปลง ดังนี้
​- หมู่ที่ 2 บ้านปุโรง ตำบลปุโรง ของนายมะดีเย๊าะ แฉะ ดำเนินการการเรียบร้อยเป็นไปตามแบบมาตรฐาน อยู่ระหว่างตกแต่งหน้าดิน
– หมู่ที่​ 3 บ้านตะโละปานะ ของนายฆอรอเฮง ดอฆอ ตำบลปุโรง ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตามแบบมาตรฐาน ลักษณะดินเป็นประเภทดินร่วงปนทราย ซึ่งระหว่างขุดหน้าเกิดดินสไลด์ลง ช่าง อบต. ได้ให้คำแนะนำโดยการอัดหน้าดินให้แน่น 2-3 รอบ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำว่า จะต้องปลูกหญ้าแฝกรอบบริเวณคันดิน
– หมู่ที่ 1 บ้านโฉลง ของนายมะสาวกี ดีสะเอะ ลักษณะดินชั้นแรกเป็นดินเหนียว ชั้นที่ 2 เป็นดินร่วงปนทราย อยู่ระหว่างดำเนินการขุดปรับแต่งพื้นที่
จากการติดตามเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดินที่ขุดก็ได้นำมาทำเป็นคันดินและโคก ในการทำงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ​จากครัวเรือนเป้าหมาย​ และช่าง อบต.ปุโรงในการควบคุม ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

(Visited 6 times, 1 visits today)