สพอ.โกรกพระ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ

เข้าชม 1 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 🌤🍒🍒 นางสาวองุ่น พันธ์บัว พัฒนาการอำเภอโกรกพระ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ ของกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

🍒🍒

🌟 โกรกพระ สวนสวย บึงงาม สมญานามเมืองลุงเชย 🌟

👩🏻‍💻ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ

(Visited 1 times, 1 visits today)