กลุ่มอาชีพเลี้ยงกระบือเพื่อสร้างรายได้ หมู่ 3 ตำบลเนินกว้าว เข้ารับการคัดเลือกในโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

เข้าชม 5 ครั้ง

🌤 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.🌤

🍒🍒 นางสาวองุ่น พันธ์บัว พัฒนาการอำเภอโกรกพระ , นายสำเริง อาจวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลเนินกว้าว พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มอาชีพเลี้ยงกระบือเพื่อสร้างรายได้ หมู่ 3 ตำบลเนินกว้าว ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 🍒🍒

🌟 โกรกพระ สวนสวย บึงงาม สมญานามเมืองลุงเชย 🌟

👩🏻‍💻ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ

(Visited 5 times, 1 visits today)