ลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อนำนักศึกษาพัฒนากรใหม่ พบปะผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน และเรียนรู้การจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน และการทำโครงการ

เข้าชม 1 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวองุ่น พันธ์บัว พัฒนาการอำเภอโกรกพระ มอบหมายให้นางวิยะดา อาภากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นางสาวพวงผกา แก้วน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนางสาวนาวิญาดา ธนะเสวี (นักศึกษาพัฒนากรรุ่นที่ 118) ลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อนำนักศึกษาพัฒนากรใหม่ พบปะผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน และเรียนรู้การจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน และการทำโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกปฏิบัติภาคสนามของหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 118 ณ บ้านเนินกร่าง หมู่ที่ 3 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)