ทำสัญญาเงินกู้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่18 มีนาคม 2564 นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการอำเภอโกรกพระ พร้อมนางวันเพ็ญ บรรหารวุฒิไกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ดำเนินการทำสัญญาเงินกู้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ผ่านการอนุมัติโครงการในพื้นที่อำเภอโกรกพระ จำนวน 7 กลุ่ม  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 6 times, 1 visits today)