โครงการอำเภอโกรกพระ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2564

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการอำเภอโกรกพระ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ออกบริการประชาชนตามโครงการอำเภอโกรกพระ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม  2564 โดยสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระได้มีกิจกรรมแจกพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่ประชาชน ณ  วัดดงชะพลู หมู่ที่ 6 ตำบลบางมะฝ่อ  อำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ จ่าแสง ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอโกรกพระ เป็นประธาน

(Visited 13 times, 1 visits today)